Privacy
Algemeen Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescher- ming (AVG) ingericht en handelt daarnaar. Op de volgende wijze gaat de Pratijk met uw persoonsgevens om: - In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoonsgegevens in welke in het Electronisch Patienten Dossier   (EPD) van de Praktijk worden verwerkt; - Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw verzekeraar opgehaald; - Doorgifte van uw persoonsgegevens  en behandelingen (excl. medisch behandelplan, incl. diagnosecode) gaan naar   uw verzekeraar als u verzekerd bent op basis van contractuele afspraken tussen u en uw verzekeraar en de Praktijk   en uw verzekeraar en/of op basis van wettelijke vereisten; - Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of huisarts vindt plaats als u a) verwezen bent door een   huisarts en/of specialist of b) als u zich rechtstreeks, zonder verwijzing heeft aangemeld op basis van expliciete   toestemmng; - Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen wij altijd uw expliciet uw toestemming. - Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen tussen derden waarbij een digitale uitwisseling plaats   vindt zijn passende beveiligings maatregelen ingeregeld; - Opslag en verwerking van uw gegevens vindt plaats in Nederland; - Bewaartermijn persoonsgegevens is 15 jaar en 7 jaar voor de Gym-groepen (mits u niet in behandeling bent); - De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van zijn/haar persoonsgegevens. - Vanuit AVG perspectief is Qualiview een “Data Controller”. Heeft u meer vragen over privacy? Vragen kun stellen aan uw Fysiotherapeut of de Functionaris Gegevensbescherming Pieter van Ensbergen. Een verdieping in de verwerking van uw persoonsgegevens kunt verkijgen in de Praktijk. Cookies De website www.jessymaas.nl van Fysiotherapie Jessy Maas maakt geen gebruik van tracking cookies.
A Opties
Privacy
Algemeen Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht en handelt daarnaar. Op de volgende wijze gaat de Pratijk met uw persoonsgevens om: - In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoonsgegevens in welke in het EPD van de   Praktijk worden verwerkt; - Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw verzekeraar opgehaald; - Doorgifte van uw persoonsgegevens  en behandelingen (excl. medisch behandelplan, incl.   diagnosecode) gaan naar uw verzekeraar als u verzekerd bent op basis van contractuele   afspraken tussen u en uw verzekeraar en de Praktijk en uw verzekeraar en/of op basis   van wettelijke vereisten; - Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of huisarts vindt plaats als u   a) verwezen bent door een huisarts en/of specialist of b) als u zich rechtstreeks, zonder   verwijzing heeft aangemeld op basis van expliciet uw toestemmng ; - Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen wij altijd uw expliciete   toestemming. - Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen tussen derden waarbij een   digitale uitwisseling plaats vindt zijn passende beveiligings maatregelen ingeregeld; - Opslag en verwerking van uw gegevens vindt plaats in Nederland; - Bewaartermijn persoonsgegevens is 15 jaar en 7 jaar voor de Gym-groepen (mits u niet   in behandeling bent); - De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van zijn/haar persoonsgegevens; - Vanuit AVG perspectief is Qualiview een “Data Controller”. Heeft u meer vragen over privacy? Vragen kun stellen aan uw Fysiotherapeut of de unctionaris Gegevensbescherming Pieter van Ensbergen. Een verdieping in de verwerking van uw persoonsgegevens kunt verkrijgen in de Praktijk. Cookies De website www.jessymaas.nl van Fysiotherapie Jessy Maas maakt geen gebruik van tracking cookies.
Menu
Privacy
Algemeen Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht en handelt daarnaar. Op de volgende wijze gaat de Pratijk met uw persoonsgevens om: - In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoonsgegevens in   welke in het EPD van de Praktijk worden verwerkt; - Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw   verzekeraar opgehaald; - Doorgifte van uw persoonsgegevens  en behandelingen   (excl. medisch behandelplan, incl. diagnosecode) gaan naar   uw verzekeraar als u verzekerd bent op basis van contractuele   afspraken tussen u en uw verzekeraar en de Praktijk   en uw verzekeraar en/of op basis van wettelijke vereisten; - Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of   huisarts vindt plaats als u a) verwezen bent door een   huisarts   en/of specialist of b) als u zich rechtstreeks, zonder verwijzing   heeft aangemeld op basis van expliciet uw toestemmng; - Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen    wij altijd uw explicite toestemming. - Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen   tussen derden waarbij een digitale uitwisseling plaats   vindt zijn passende beveiligings maatregelen ingeregeld; - Opslag en verwerking van uw gegevens vindt plaats in   Nederland; - Bewaartermijn persoonsgegevens is 15 jaar en 7 jaar voor de   Gym-groepen (mits u niet in behandeling bent); - De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van   zijn/haar persoonsgegevens. - Vanuit AVG perspectief is Qualiview een “Data Controller”. Heeft u meer vragen over privacy? Vragen kun stellen aan uw Fysiotherapeut of de Functionaris Gegevensbescherming Pieter van Ensbergen. Een verdieping in de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u verkrijgen in de Praktijk. Cookies De website www.jessymaas.nl  van Fysiotherapie Jessy Maas maakt geen gebruik van tracking cookies.
Menu