Privacy
Algemeen Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescher- ming (AVG) ingericht en handelt daarna. Uw gegevens verwerking: - In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoonsgegevens in welke in het EPD van de Praktijk worden verwerkt; - Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw verzekeraar opgehaald; - Doorgifte van uw persoonsgegevens  en behandelingen (excl. medisch behandelplan, incl. diagnosecode) gaan naar   uw verzekeraar als u verzekerd bent op basis van contractuele afspraken tussen u en uw verzekeraar en de Praktijk   en uw verzekeraar en/of op basis van wettelijke vereisten; - Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of huisarts vindt plaats als u a) verwezen bent door een   huisarts en/of specialist of b) u heeft hiervoor toestemming gegeven als u rechtstreeks zonder verwijzing heeft   aangemeld; - Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen wij altijd uw explicite toestemming; - Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen tussen derden waarbij een digitale uitwisseling plaats   vindt zijn passende orgnisatorische, procedurele en technische maatregelen ingeregeld; - Opslag en verwerking vindt plaats in Nederland; - Bewaartermijn persoonsgegevens is 15 jaar en 7 jaar voor de Gym-groepen (mits u niet in behandeling bent); - de klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van zijn persoonsgegevens. Heeft u meer vragen over privacy? Vragen kun stellen aan uw Fysiotherapeut of de Functionaris Gegevensbescherming. Een verdieping in de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens kunt inzien in de Praktijk. Cookies De website www.jessymaas.nl (www.ensbergen.nl/fysio) van Fysiotherapie Jessy Maas maakt geen gebruik van tacking cookies.
A Opties
Privacy
Algemeen Fysiotherapie Jessy Maas heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoonsgegevens conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en Wet Persoonsgegevens ingericht en handelt daarna. Voor meer details kunt u als klant bij de praktijk ten aanzien van de privacy meer informatie krijgen. Uw  Fysiotherapeut is gaarne bereidt u hier meer over te vertellen. Cookies De website www.jessymaas.nl (www.ensbergen.nl/fysio) van Fysiotherapie Jessy Maas maakt geen gebruik van tracking cookies.
Menu
Privacy
Algemeen Fysiotherapie Jessy Maas heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoonsgegevens conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en Wet Persoons- gegevens ingericht en handelt daarna. Voor meer details kunt u als klant bij de praktijk ten aanzien van de privacy meer informatie krijgen. Uw  Fysiotherapeut is gaarne bereidt u hier meer over te vertellen. Cookies De website www.jessymaas.nl (www.ensbergen.nl/fysio) van Fysiotherapie Jessy Maas maakt geen gebruik van tracking cookies.
Menu