KwaliteitIndicatoren, transparantie in de zorg.
2012 2011 2009-2010 Kwaliteitsindicatoren rapportage 5 sterren 2008-2009 Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR Sinds 2006 is Fysiotherapie Jessy Maas actief om de kwaliteit te meten en bij te sturen wat heeft geleid tot de primeur in 2009 om als eerste in haar branche over kwaliteit te rapporteren. Voor de meting wordt het MediAudit-normenkader gehanteerd. Het MediAudit-normenkader is opgesteld door gekwalificeerde auditors en beoordeelt o.a. de fysiotherapeutische verslaglegging zoals opgesteld door de beroepsgroep KNGF. CZ heeft Fysiotherapie Jessy Maas het predicaat voorkeursleverancier in 2009 verstrekt. Hierbij zijn kwaliteitsindicatoren gebruikt die specifiek zijn opgesteld voor fysiotherapie en die transparantie bieden voor de belanghebbenden over de geleverde zorgverlening. 2006         Start traject kwaliteitsverbetering.
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013-2017
A
2018-heden
Huidige klant tevredenheids score:
Klant tevredenheids score certificaat 2017.
Opties
KwaliteitIndicatoren, transparantie in de zorg.
  2012 2011 2009-2010 Kwaliteitsindicatoren rapportage 5 sterren 2008-2009 Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR Sinds 2006 is Fysiotherapie Jessy Maas actief om de kwaliteit te meten en bij te sturen wat heeft geleid tot de primeur in 2009 om als eerste in haar branche over kwaliteit te rapporteren. CZ heeft Fysiotherapie Jessy Maas het predicaat voorkeursleverancier in 2009 verstrekt. Hierbij 2006         Start traject kwaliteitsverbetering.
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013-2017
Menu
2018-heden
Huidige klant tevredenheids score:
KwaliteitIndicatoren
2012 2011 2009-2010 Kwaliteitsindicatoren rapportage  5 sterren 2008-2009 Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR 2006 Start traject kwaliteitsverbetering.
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013-2017
Menu
2018-heden
Huidige klant tevredenheids score: