KwaliteitIndicatoren, transparantie in de zorg.
  2012: 2011: 2009-2010: Kwaliteitsindicatoren rapportage 5 sterren 2008-2009: Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR Sinds 2006 is Fysiotherapie Jessy Maas actief om de kwaliteit te meten en bij te sturen wat heeft geleid tot de primeur in 2009 om als eerste in haar branche over kwaliteit te rapporteren. Voor de meting wordt het MediAudit-normenkader gehanteerd. Het MediAudit-normenkader is opgesteld door gekwalificeerde auditors en beoordeelt o.a. de fysiotherapeutische verslaglegging zoals opgesteld door de beroepsgroep KNGF. CZ heeft Fysiotherapie Jessy Maas het predicaat voorkeursleverancier in 2009 verstrekt. Hierbij zijn kwaliteitsindicatoren gebruikt die specifiek zijn opgesteld voor fysiotherapie en die transparantie bieden voor de belanghebbenden over de geleverde zorgverlening. 2006:          Start traject kwaliteitsverbetering.
Ga naar Zorgkaartnederland.nl voor de objectieve waarderingen door klanten van deze praktijk en het actuele scorecijfer..
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013 -
Ga naar de aanmeldpagina Ga naar de medewerkers Toelichting over manuele therapie Toelichting wat is FysioGym Toelichting Samen Bewegen Informatie over bekkeninstabiliteit Informatie over KANS of RSI Informatie over Whiplash Ga naar de openingstijden De praktijk en kwaliteit Uw privacy en de praktijk Studenten stage Wat zijn de tarieven Hoe gaan wij om met klachten A De praktijk en kwaliteit
KwaliteitIndicatoren, transparantie in de zorg.
  2012: 2011: 2009-2010: Kwaliteitsindicatoren rapportage 5 sterren 2008-2009: Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR Sinds 2006 is Fysiotherapie Jessy Maas actief om de kwaliteit te meten en bij te sturen wat heeft geleid tot de primeur in 2009 om als eerste in haar branche over kwaliteit te rapporteren. CZ heeft Fysiotherapie Jessy Maas het predicaat voorkeursleverancier in 2009 verstrekt. Hierbij 2006:          Start traject kwaliteitsverbetering.
Ga naar Zorgkaartnederland.nl voor de objectieve actuele waarderingen door klanten van deze praktijk.
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013 -
Menu
KwaliteitIndicatoren
  2012: 2011: 2009-2010: Kwaliteitsindicatoren rapportage  5 sterren 2008-2009: Kwaliteitsindicatoren rapportage PRIMEUR 2006: Start traject kwaliteitsverbetering.
Click op het plaatje om te vergroten.
Ga naar Zorgkaartnederland.nl voor de objectieve waarderingen door klanten van deze praktijk en het actuele scorecijfer..
Fysiotherapie Jessy Maas is frontrunner op het gebied van transparantie van de dienstverlening voor Fysiotherapie.
2013 -
Menu