Klant tevredenheid vragenlijst informatie
Maak kwaliteit van de dienstverlening transparant: Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeut(en). Daarom  neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview en is volledig anoniem. Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek. Op het aanmeldings- formulier kunt aangeven of hieraan mee wilt werken.   Met de Patient Reported Experience Measures (PREM) of klant tevredenheid vragenlijst wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief transparant in kaart gebracht. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 6 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze informatievoorziening, luisteren en de behandeling door uw therapeut. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren. Persoonsgegevens: Indien akkoord dan worden de volgende gegevens aan qualiview.nl doorgegeven om de klant tevredenheid vragenlijst bij u uit te kunnen vragen:    Geboortedatum, geslacht, voorvoegsel geslachtsnaam, geslachtsnaam, e-mailadres, aantal behandelingen,    chronisch Ja / Nee,  uw behandelaar,  uw verzekeraar, begin en einddatum behandeling. Er worden geen medische    gegevens aangeleverd voor deze vragenlijst. Daarnaast de praktijkgegevens. Qualiview verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld. Wij als fysiotherapiepraktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Qualiview/-zorg is NEN7510 gecertificeerd voor informatiebeveiliging in de Zorg. Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding bij Qualiview aangeleverd.
A Opties
Klant tevredenheid vragenlijst informatie
Maak kwaliteit van de dienstverlening transparant: Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeut(en). Daarom  neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview en is volledig anoniem. Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek. Met de CQ-index (Consumer Quality Index) / Patient Reported Experience Measures (PREM) / klant tevredenheid vragenlijst wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief transparant in kaart gebracht. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 6 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze informatievoorziening, luisteren en de behandeling door uw therapeut. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren. Persoonsgegevens: Indien akkoord dan worden de volgende gegevens doorgegeven aan qualiview.nl om de vragenlijst bij u uit te kunnen zetten: Geboortedatum Geslacht Voorvoegsel geslachtsnaam Geslachtsnaam e-mailadres Aantal behandelingen Datum eerste behandeling Datum laatste behandeling Chronisch Ja / Nee Uw behandelaar Uw verzekeraar, indien aanwezig Daarnaast de praktijkgegevens. Er worden geen medische gegevens aangeleverd. Qualiview.nl is NEN7510 gecertificeerd voor informatiebeveiliging in de Zorg. Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding bij Qualiview aangeleverd.
Menu
Klant tevredenheid vragenlijst informatie
Maak kwaliteit van de dienstverlening transparant: Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeut(en). Daarom  neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview en is volledig anoniem. Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek. Fysiotherapie Jessy Maas is voorstander van transparatie in de Zorg ten aanzien van de geleverde dienstverlening. Persoonsgegevens: Indien akkoord dan worden de volgende gegevens aan qualiview.nl doorgegeven aan qualiview.nl om de vragenlijst bij u uit te kunnen vragen: Geboortedatum Geslacht Voorvoegsel geslachtsnaam Geslachtsnaam e-mailadres Aantal behandelingen Datum eerste behandeling Datum laatste behandeling Chronisch Ja / Nee Uw behandelaar Uw verzekeraar, indien aanwezig Daarnaast de praktijkgegevens. Er worden geen medische gegevens aangeleverd. Voor deze vragenlijst. Qualiview.nl is NEN7510 gecertificeerd voor informatiebeveiliging in de Zorg. Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding bij Qualiview aangeleverd.